Asfaltkartellen fälld i högsta instans

Press Marknadsdomstolen gick på Konkurrensverkets linje och fällde företagen i asfaltkartellen. De dömdes att betala de högsta böter någonsin i ett kartellmål i Sverige.

Svårt att skapa konkurrens på sirapsmarknaden

EU:s sockerreglering bidrar till att det är svårt att skapa en fungerande konkurrens på den svenska sirapsmarknaden. Det konstaterar Konkurrensverket efter att ha sett på frågan om företaget Danisco gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande...

Inga bevis för otillåtet samarbete bakom prishöjning

Konkurrensverket har inte funnit att en överträdelse av konkurrensreglerna ägde rum när flera företag höjde sina priser på fordonsbränslet E85 hösten 2008.

Konkurrens och fungerande marknad

Klimathot och krav på återvinning av produkter skapar möjligheter att utveckla ny teknik och nya metoder.

Konkurrensverket undersöker mejeri- och dagligvaruföretag

Konkurrensverket har inlett en utredning om misstänkt missbruk av dominerande ställning på marknaden för leverans av mejeriprodukter till dagligvaruhandeln. För att säkra bevis har bland annat oanmälda besök, så kallade platsundersökningar, gjorts hos...