Normalt ingen moms för ideella föreningar

När den svenska mervärdesskattelagstiftningen ska anpassas till reglerna på EU-nivå är det viktigt att de undantag från skatteplikt som införs inte medför snedvridna konkurrensförhållanden mellan olika aktörer.

Yttrande om Soda-Club till hovrätten

Soda-Club kan ha brutit mot förbud i konkurrensreglerna. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Svea hovrätt.

Allmänna råd om näringsförbud

Konkurrensverket har beslutat om allmänna råd om näringsförbud och näringsförbudseftergift.

TeliaSonera möter Konkurrensverket i EU-domstolen

Konkurrensverket stämde år 2004 TeliaSonera för att ha gjort sig skyldig till missbruk av dominerande ställning. Som ett led i den rättsliga processen har Stockholms tingsrätt vänt sig till EU-domstolen, där muntliga förhandlingar äger rum.

Kartläggning av garantivillkor vid nybilsförsäljning

Det är viktigt att bilkunderna har möjlighet att själva välja bilverkstad när de ska serva sina bilar.