Klartecken för samgående i leksaksbranschen

Det danska leksaksföretaget TOP-TOY kan köpa svenska Leksam.

Forskningsrapport om kommunal prissättning i konkurrens

I en forskarrapport, som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket, diskuteras hur de kommunala rättsprinciperna i kommunallagen kan medverka till att snedvrida konkurrensen mellan kommunal och privat näringsverksamhet.

Ny lag sätter stopp för ojust konkurrens

Press Kommuner, landsting och staten ska kunna hindras att bedriva näringsverksamhet som snedvrider konkurrensen. Det är innebörden av det förslag som regeringen nu lämnat till riksdagen.

Inför tidsfrister i plan- och bygglagen

Konkurrensverket ställer sig positivt till regeringens förslag till en ny förenklad och förtydligad plan- och bygglag.

Ta hänsyn till lokala skillnader när bredbandsmarknaden regleras

Ta hänsyn till de olika konkurrensförhållanden som råder på skilda orter i Sverige när bredbandsmarknaden regleras. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande.