Konkurrens

Väl fungerande konkurrens på marknaden gynnar konsumenterna. Konkurrensen pressar priserna, höjer kvaliteten samt breddar utbudet av varor och tjänster.

Konkurrens stimulerar samtidigt till en bättre användning av samhällets resurser, gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden och stärker de svenska företagens förmåga att hävda sig på internationella marknader.

Målet för den svenska konkurrenspolitiken är väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens som är till nytta för konsumenterna.

För att konkurrensen ska fungera krävs effektiva spelregler. Konkurrenslagen anger ramarna för vad som är tillåtet. Företag som missbrukar sin marknadsmakt, eller företag som samarbetar för att lura kunder, begår lagbrott.

Tipsa oss om du misstänker att någon bryter mot konkurrensreglerna.

Relaterad information

eu-flagga.jpg

EU:s konkurrensregler om vertikala avtal utvärderas

EU-kommissionen hämtar just nu in synpunkter på konkurrensreglerna för vertikala avtal. Alla intressenter har nu tillfälle att delta i ett samråd som är öppet fram till 27 maj 2019.
Läs mer om samrådet för vertikala avtal

Två tärningar vars sidor alla visar samma siffra

Lämna kartellen och slipp böter

Det företag som är först med att anmäla en kartell som företaget deltagit i till Konkurrensverket kan helt slippa betala böter. Vi säger att företaget får eftergift.

En hand som skriver på en laptop

Tipsa oss

Vi vill veta om företag samarbetar om priser och delar upp marknader, om dominerande företag missbrukar sin marknadsmakt eller om en offentlig aktör bedriver säljverksamhet som skadar konkurrensen.

Nyheter - konkurrens