Konkurrens

Väl fungerande konkurrens på marknaden gynnar konsumenterna. Konkurrensen pressar priserna, höjer kvaliteten samt breddar utbudet av varor och tjänster.

Företag som missbrukar sin marknadsmakt, eller företag som samarbetar för att lura kunder, begår lagbrott.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över konkurrensreglerna. Vi lägger särskild vikt vid kartellbekämpning, vid att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar en dominerande ställning på marknaden samt mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
Vårt uppdrag inom konkurrens

Relaterad information

Kontakta oss

Tipsa oss

Vi vill veta om företag samarbetar om priser och delar upp marknader, om dominerande företag missbrukar sin marknadsmakt eller om en offentlig aktör bedriver säljverksamhet som skadar konkurrensen.

kartell.jpg

Lämna kartellen och slipp böter

Det företag som är först med att anmäla en kartell som företaget deltagit i till Konkurrensverket kan helt slippa betala böter. Vi säger att företaget får eftergift.

apple.jpg

Koncentrationer

Företagskoncentrationer där de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden ska anmälas till Konkurrensverket. En företagskoncentration som antas leda till påtagligt skadliga effekter på konkurrensen kan förbjudas.

tillsyn-puff.jpg

Tillsyn 2018

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2018 redogör vi för avgjorda och pågående utredningar. Vi redovisar också hur domstolar bedömt olika ärenden och skapat prejudikat.

Nyheter - konkurrens