Upphandlingsdagarna 2018

Tid:

31 jan - feb 01 kl: 09:00 - 16:00

Rikard Jermsten, Konkurrensverkets generaldirektör talar vid Upphandlingsdagarna under rubriken ”Effektivare offentliga upphandlingar genom tillsyn”.