Konkurrensverket i Almedalen: Konkurrensen i livsmedelskedjan

Tid:

03 jul kl: 10:00 - 11:15

Plats:

Bio Borgen, Hästgatan 24, Visby

Arrangemanget är genomfört.

Under Almedalsveckan arrangerar Konkurrensverket två seminarier om konkurrensen i livsmedelskedjan:

Varför handlar inte konsumenterna där det är billigast?
En framgångsrik svesnk livsmedelsindustri - hur når vi dit?

Utgångspunkten för seminarierna är Konkurrensverkets regeringsuppdrag att analysera konkurrenssituationen och funktionssättet hos marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel.

Konkurrensverkets seminarier under Almedalsveckan