Erfarenhetsutbyte kring frågor som rör konkurrenstillsyn

Tid:

09 mar kl: 08:30 - 10:30

Plats:

Konkurrensverket, plan 1, Torsgatan 11, Stockholm.

Erfarenhetsutbyte kring frågor som rör konkurrenstillsyn
Konkurrensverket bjuder in ombud och andra intressenter till en träff där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter i olika typer av frågor som rör konkurrenstillsyn.

Läs mer om ombudsträffen