Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna

Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 På uppdrag av Konkurrensverket har Roger Pyddoke, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, undersökt telemarknadernas utveckling. Studien belyser hur priser, efterfrågan, marknadsandelar och investeringar inom telefoni och bredband har utvecklats efter 2003.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens- och effektivitetseffekter av privatiseringar - Teori och empiri

Konkurrens- och effektivitetseffekter av privatiseringar - Teori och empiri

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 På uppdrag av Konkurrensverket har forskaren Lars Persson, verksam vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), belyst för- och nackdelar med statligt ägande på koncentrerade marknader.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem - vad krävs?

Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem - vad krävs?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012, VALFRIHETSSYSTEM På uppdrag av Konkurrensverket har ekonomie doktor Karl Lundvall vid Copenhagen Economics kartlagt förutsättningarna för att konkurrens med kvalitet ska fungera inom ramen för de valfrihetsmodeller som har införts på vissa välfärdsområden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Svenska aktiebolags styrelsenätverk

Svenska aktiebolags styrelsenätverk

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 På uppdrag av Konkurrensverket har Love Bohman vid Stockholms universitet kartlagt fenomenet överlappande styrelseledamöter mellan svenska aktiebolag.

Läs mer och beställ/ladda ner

A survey of the approaches and methods used to assess the economic effects of a Competition Authority's work

A survey of the approaches and methods used to assess the economic effects of a Competition Authority's work

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 Konkurrensverket har gett professor Stephen Davies vid University of East Anglia, i uppdrag att redovisa för- och nackdelar med olika metoder och angreppssätt för att utvärdera effekterna av konkurrensmyndigheters arbete.

Läs mer och beställ/ladda ner