Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet och John Hane från Foyen Advokatfirma har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, genomfört en granskning av entreprenadupphandlingar på den svenska byggmarknaden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden. Hur fungerar den och vilka åtgärder kan vara motiverade?

Konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden. Hur fungerar den och vilka åtgärder kan vara motiverade?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Hans Lind och Fredrik Kopsch vid Kungliga tekniska högskolan har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, belyst konkurrenssituationen inom fastighetsmäklarmarknaden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Insamling, uppföljning och analys - ett förslag till tentativt ramverk

Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Insamling, uppföljning och analys - ett förslag till tentativt ramverk

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Carl-Johan Petri och Nils-Göran Olve vid Linköpings universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat teori och empiri om hur företagsintern kostnadsinformation registreras, analyseras och presenteras. De har också tittat på hur kostnadsinformationen kan användas som underlag i konkurrensrättsliga bedömningar.

Läs mer och beställ/ladda ner

Analys av konkurrenseffekter av företagsförvärv på detaljhandelsmarknaden för drivmedel i Sverige

Analys av konkurrenseffekter av företagsförvärv på detaljhandelsmarknaden för drivmedel i Sverige

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Docent Mattias Ganslandt och ekonomie master Gunilla Rönnholm vid Center for European Law and Economics har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat konkurrenseffekterna av företagsförvärv på detaljhandelsmarknaden med drivmedel i Sverige.

Läs mer och beställ/ladda ner

Retail pricing, vertical control and competition in the Swedish gasoline market

Retail pricing, vertical control and competition in the Swedish gasoline market

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 Professorerna Øystein Foros och Frode Steen vid Norges Handelshøyskole i Bergen har på uppdrag av Konkurrensverket genomfört en konkurrensanalys av den svenska detaljhandelsmarknaden för drivmedel med särskilt fokus på prissättning och eventuella priscykler

Läs mer och beställ/ladda ner