Affärsbaxning – ett ramverk för den goda affären

Affärsbaxning – ett ramverk för den goda affären

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Lars-Johan Åge vid Handelshögskolan i Stockholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utvecklat befintliga teorier och arbetssätt om ett modernt affärsmannaskap (Affärsbaxningsmodellen) till ett inköpssammanhang och därigenom visat hur modellen även kan användas inom offentliga inköp. Medförfattare till rapporten är Johan Stern vid Ramberg Advokater.

Läs mer och beställ/ladda ner

Nya marknader och jämställdhet - Leder ökad konkurrens till ökad jämställdhet på arbetsplatsen?

Nya marknader och jämställdhet - Leder ökad konkurrens till ökad jämställdhet på arbetsplatsen?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Karl Lundvall vid Copenhagen Economics har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur jämställdheten utvecklats på de marknader som under de senaste åren har varit föremål för konkurrensfrämjande reformer. Medförfattare till rapporten är Amanda Stefansdotter.

Läs mer och beställ/ladda ner

Överprövning av offentliga upphandlingar. En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF

Överprövning av offentliga upphandlingar. En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Sofia Lundberg vid Umeå universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat möjliga förklaringar till att upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) tycks föranleda en mindre andel överprövningar än upphandlingar som görs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer och beställ/ladda ner

Produktmarknadskonkurrens och diskriminering - Teori och empiri

Produktmarknadskonkurrens och diskriminering - Teori och empiri

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Fredrik Heyman vid Institutet för Näringslivsforskning har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt effekterna av en ökad produktmarknadskonkurrens på förekomsten av diskriminering i det privata näringslivet. Medförfattare till rapporten är Pehr-Johan Norbäck samt Lars Persson.

Läs mer och beställ/ladda ner

The role of personality traits on price cartel characteristics

The role of personality traits on price cartel characteristics

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Magnus Söderberg vid CERNA Mines ParisTech har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt betydelsen av både ekonomiska incitament och individers personlighetsdrag för bildandet och varaktigheten av priskarteller.

Läs mer och beställ/ladda ner