Assessing the potential for detecting collusion in Swedish public procurement

Assessing the potential for detecting collusion in Swedish public procurement

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Mihály Fazekas och Bence Tóth vid Universitetet i Cambridge analyserat databaser med uppgifter om annonserade offentliga upphandlingar i Sverige och EU i syfte att hitta indikatorer på otillåtna samarbeten. Det har även varit viktigt att identifiera vilka uppgifter som finns och inte finns tillgängliga för detta ändamål i databaserna.

Läs mer och beställ/ladda ner

IT-standarder, inlåsning och konkurrens. En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning

IT-standarder, inlåsning och konkurrens. En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Björn Lundell vid Högskolan i Skövde har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlagt hur explicita och implicita krav på användning av olika typer av IT-standarder påverkar förutsättningarna för konkurrens för olika aktörer på marknaden. Medförfattare är Jonas Gamalielsson och Stefan Tengblad.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens och miljö

Konkurrens och miljö

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Hans Henrik Lidgard vid Lunds Universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, studerat hur miljörättsliga aspekter tillgodoses vid konkurrensrättsliga överväganden vad avser såväl samarbetsöverenskommelser som dominerande ställning i EU. Medförfattare är Patrik Samuelsson.

Läs mer och beställ/ladda ner

Elektronisk upphandling - En analys av fördelar, nyttor, utmaningar och hinder

Elektronisk upphandling - En analys av fördelar, nyttor, utmaningar och hinder

UPPHANDLING, FORSKNING, ELEKTRONISK UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Konkurrensverket har gett Anne Engström vid Luleå tekniska universitet i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlägga nyttor och kostnader vid införandet av elektronisk upphandling för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Medförfattare är Åsa Wallström (Luleå tekniska universitet) och Esmail Salehi-Sangari (KTH).

Läs mer och beställ/ladda ner

Kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken

Kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Staffan Hultén vid Handelshögskolan i Stockholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt de regionala trafikmyndigheternas (RKM) användning av incitamentskontrakt.

Läs mer och beställ/ladda ner