Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law

Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Kirsi-Maria Halonen vid University of Lapland i Finland utrett vad som utgör en upphandlande myndighet eller en separat operativ enhet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt

Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Professor Dominique Anxo och lektor Thomas Ericson vid Linnéuniversitetet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning genomfört en studie om potentiella effekter av sysselsättningskrav vid offentlig upphandling. De har också utrett hur en utvärdering av upphandling med sysselsättningskrav bör utföras.

Läs mer och beställ/ladda ner

Personbilsmarknad i förändring – konsekvenser för konkurrensförhållanden och konsumentskydd med särskild betoning på eftermarknaden

Personbilsmarknad i förändring – konsekvenser för konkurrensförhållanden och konsumentskydd med särskild betoning på eftermarknaden

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Anders Parment vid Stockholms universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur eftermarknaden för personbilar i Sverige har utvecklats de senaste tio åren och hur denna utveckling påverkar, och kommer att påverka, konsumenternas intresse för ett rikt urval av produkter, goda möjligheter att jämföra alternativ och förmånlig prissättning.

Läs mer och beställ/ladda ner

Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige. En studie av förändring inom betalsystemet

Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige. En studie av förändring inom betalsystemet

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Det svenska betalsystemet kommer framöver sannolikt att präglas av högre konkurrens, större krav på de etablerade företagen att prestera om de vill behålla sina positioner samt att nya innovativa tjänster och företag fortsätter att utvecklas i allt högre takt. Det framgår av en ny forskningsrapport som Niklas Arvidsson vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har gjort inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning.

Läs mer och beställ/ladda ner

Assessing the potential for detecting collusion in Swedish public procurement

Assessing the potential for detecting collusion in Swedish public procurement

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Mihály Fazekas och Bence Tóth vid Universitetet i Cambridge analyserat databaser med uppgifter om annonserade offentliga upphandlingar i Sverige och EU i syfte att hitta indikatorer på otillåtna samarbeten. Det har även varit viktigt att identifiera vilka uppgifter som finns och inte finns tillgängliga för detta ändamål i databaserna.

Läs mer och beställ/ladda ner