Tio år efter postmarknadens avreglering: effekter och reformförslag

Tio år efter postmarknadens avreglering: effekter och reformförslag

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 Peter Andersson beviljades 2003 medel från Konkurrensverket för att utvärdera regelreformeringen av postmarknaden. Peter Andersson är fil. dr. och verksam vid Ekonomiska Institutionen vid Linköpings universitet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling. En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling. En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 På uppdrag av Konkurrensverket har Arne Andersson och Anders Lunander analyserat metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

Företag och omsättning enligt kommissionens direktiv 80/723/EEG (transparensdirektivet)

Företag och omsättning enligt kommissionens direktiv 80/723/EEG (transparensdirektivet)

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 Nils Wahl har på uppdrag Konkurrensverket gett sin tolkning av begreppen företag och omsättning i artikel 4.2 b av kommissionens direktiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Are laggards anti-competitive: the case of European mobile telephone operators

Are laggards anti-competitive: the case of European mobile telephone operators

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2003

Läs mer och beställ/ladda ner

Krävs både dominans och konkurrensskada för att stoppa företagskoncentrationer

Krävs både dominans och konkurrensskada för att stoppa företagskoncentrationer

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2003

Läs mer och beställ/ladda ner