Innovationstävlingar med krav på tekniksprång

Innovationstävlingar med krav på tekniksprång

FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Konkurrensverket har gett docent Stefan Fölster vid Reforminstitutet i uppdrag att undersöka i vilken mån och i vilka sammanhang innovationstävlingar kan vara ett komplement till de upphandlingar eller innovationsfinansiering som sker i dag. Catharina Barkman, tidigare innovationsdirektör i Stockholms läns landsting, har medverkat till rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Långsiktiga effekter av miljöanpassad upphandling

Långsiktiga effekter av miljöanpassad upphandling

FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Forskningsrapport om långsiktiga effekter av miljöanpassad upphandling Carl Dalhammar och Charlotte Leire vid Lunds universitet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt de långsiktiga effekterna av att ställa miljökrav vid offentliga upphandlingar.

Läs mer och beställ/ladda ner

Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster. Snabb evolution eller teknisk revolution?

Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster. Snabb evolution eller teknisk revolution?

FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Christian Sandström vid Chalmers Tekniska Högskola och forskningsinstitutet Ratio har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt i vilken utsträckning digitala lösningar används inom marknaden för juridiska tjänster.

Läs mer och beställ/ladda ner

Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet

Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet

FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Forskarna Carl-Johan Petri och Nils-Göran Olve har på uppdrag av Konkurrensverket samlat in exempel på ett antal kommuners konkreta erfarenheter av särredovisning av kostnader. Utgångspunkten för studien har varit den ofta återkommande frågan från politiker, tjänstemän, myndigheter, massmedia och medborgare: ”Vad kostar det?”

Läs mer och beställ/ladda ner

Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law

Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Kirsi-Maria Halonen vid University of Lapland i Finland utrett vad som utgör en upphandlande myndighet eller en separat operativ enhet.

Läs mer och beställ/ladda ner