Konkurrensverkets domstolsprocesser 1993-2004 - En utvärdering

Konkurrensverkets domstolsprocesser 1993-2004 - En utvärdering

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 På uppdrag av Konkurrensverket har Ingeborg Simonsson genomfört en utvärdering av Konkurrensverkets processföring i domstolar sedan konkurrenslagens ikraftträdande. Ingeborg Simonsson är doktorand i konkurrensrätt vid Stockholms universitet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens på sjukvårdsmarknaden

Konkurrens på sjukvårdsmarknaden

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 Konkurrensverket för att bedriva uppdragsforskning inom området konkurrens på sjukvårdsmarknaden. Mats Ekelund är Fil doktor i nationalekonomi.

Läs mer och beställ/ladda ner

Avancerad ekonomisk analys i mål om tillämpningen av konkurrenslagen i svensk domstol

Avancerad ekonomisk analys i mål om tillämpningen av konkurrenslagen i svensk domstol

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 Rickard Sandin beviljades år 2003 medel från Konkurrensverket för att bedriva uppdragsforskning kring ekonomisk bevisning i domstol. Rickard Sandin är doktor i nationalekonomi.

Läs mer och beställ/ladda ner

Tio år efter postmarknadens avreglering: effekter och reformförslag

Tio år efter postmarknadens avreglering: effekter och reformförslag

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 Peter Andersson beviljades 2003 medel från Konkurrensverket för att utvärdera regelreformeringen av postmarknaden. Peter Andersson är fil. dr. och verksam vid Ekonomiska Institutionen vid Linköpings universitet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling. En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling. En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 På uppdrag av Konkurrensverket har Arne Andersson och Anders Lunander analyserat metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner