Uppsatser om internationalisering och konkurrens

Uppsatser om internationalisering och konkurrens

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 På uppdrag av Konkurrensverket har Gunnar Eliasson, Richard Friberg och Olle Rossander skrivit uppsatser kring internationalisering och konkurrens. Resultatet av uppdragen presenteras i denna antologi.

Läs mer och beställ/ladda ner

Läkemedelsdistributionen i Finland, Norge och Sverige – en analys av detaljistledet

Läkemedelsdistributionen i Finland, Norge och Sverige – en analys av detaljistledet

KONKURRENS, FORSKNING, INTERNATIONELLT/EU, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 På uppdrag av Konkurrensverket har Niklas Rudholm analyserat läkemedelsdistributionen i Finland, Norge och Sverige med fokus på deltaljistledet. Niklas Rudholm är filosofie doktor i nationalekonomi vid Umeå universitet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrensverkets domstolsprocesser 1993-2004 - En utvärdering

Konkurrensverkets domstolsprocesser 1993-2004 - En utvärdering

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 På uppdrag av Konkurrensverket har Ingeborg Simonsson genomfört en utvärdering av Konkurrensverkets processföring i domstolar sedan konkurrenslagens ikraftträdande. Ingeborg Simonsson är doktorand i konkurrensrätt vid Stockholms universitet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens på sjukvårdsmarknaden

Konkurrens på sjukvårdsmarknaden

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 Konkurrensverket för att bedriva uppdragsforskning inom området konkurrens på sjukvårdsmarknaden. Mats Ekelund är Fil doktor i nationalekonomi.

Läs mer och beställ/ladda ner

Avancerad ekonomisk analys i mål om tillämpningen av konkurrenslagen i svensk domstol

Avancerad ekonomisk analys i mål om tillämpningen av konkurrenslagen i svensk domstol

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 Rickard Sandin beviljades år 2003 medel från Konkurrensverket för att bedriva uppdragsforskning kring ekonomisk bevisning i domstol. Rickard Sandin är doktor i nationalekonomi.

Läs mer och beställ/ladda ner