Konkurrens och kvalitet. En översikt.

Konkurrens och kvalitet. En översikt.

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På vissa marknader tycks konkurrensen i stor utsträckning ske i kvalitetsdimensionen medan den på andra marknader nästan uteslutande sker i prisdimensionen. Hur kan man förklara sådana skillnader?

Läs mer och beställ/ladda ner

Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg

Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På uppdrag av Konkurrensverket har Marianne Svensson och Per Gunnar Edebalk genomfört en kvalitativ empirisk analys av kvalitetskonkurrens inom hemtjänsten för äldre.

Läs mer och beställ/ladda ner

 Agentavtalsprivilegiet i konkurrensrätten - Särskilt om gränsdragningen mellan genuina och oäkta agentavtal

Agentavtalsprivilegiet i konkurrensrätten - Särskilt om gränsdragningen mellan genuina och oäkta agentavtal

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 Inom den europeiska konkurrensrätten anses förbudet mot konkurrensbegränsande avtal inte vara tillämpligt på så kallade genuina agentavtal.

Läs mer och beställ/ladda ner

Market Dominance and Market Power in Electric Power Markets – A Competition Policy Perspective

Market Dominance and Market Power in Electric Power Markets – A Competition Policy Perspective

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 Einar Hope has at the request of the Swedish Competition Authority fulfilled an analysis and essay of the special characteristics of electric power markets regarding competition policy and market Power.

Läs mer och beställ/ladda ner

Uppsatser om internationalisering och konkurrens

Uppsatser om internationalisering och konkurrens

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 På uppdrag av Konkurrensverket har Gunnar Eliasson, Richard Friberg och Olle Rossander skrivit uppsatser kring internationalisering och konkurrens. Resultatet av uppdragen presenteras i denna antologi.

Läs mer och beställ/ladda ner