Offentlig upphandling och offentliga inköp

Offentlig upphandling och offentliga inköp

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 Våren 2008 gav Konkurrensverket Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola och vid Uppsala universitet, i uppdrag att kartlägga och analysera omfattningen och sammansättningen av den offentliga upphandlingen i Sverige. En sammanfattande bedömning i rapporten är att år 2006 uppgick värdet på upphandlingspliktiga varor och tjänster till mellan 450 och 535 miljarder kronor, motsvarande mellan 15 och 18 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Läs mer och beställ/ladda ner

Market Power in the Nordic Power Market

Market Power in the Nordic Power Market

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 In this report the results of a study by Econ Pöyry looking at the potential and importance of market power in the Nordic electricity market are presented.

Läs mer och beställ/ladda ner

Vad kan offentliga beställare lära sig av privata? En explorativ studie av Sverige

Vad kan offentliga beställare lära sig av privata? En explorativ studie av Sverige

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 I rapporten diskuterar författaren vad offentliga beställare kan lära sig av privata företag när det gäller att stimulera konkurrensen mellan företag.

Läs mer och beställ/ladda ner

Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt: Drivkrafter och institutioner. Underlagsrapport till Konkurrensen i Sverige 2007.

Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt: Drivkrafter och institutioner. Underlagsrapport till Konkurrensen i Sverige 2007.

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2007 I denna rapport analyseras betydelsen av entreprenörskap och FoU för en nations välstånd. Fokus ligger på entreprenörens roll i denna process. Vidare diskuteras de institutionella förutsättningarnas betydelse för att stimulera det som kallas produktivt entreprenörskap. Diskussionen är kopplad till vad som redan har gjorts i Sverige.

Läs mer och beställ/ladda ner

TV-Distribution in Sweden - Is It Competitive?

TV-Distribution in Sweden - Is It Competitive?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2007 Mats Bergman and Johan Stennek have at the request of the Swedish Competition Authority analysed the competition aspects of TV-distribution in Sweden.

Läs mer och beställ/ladda ner