Kommunal prissättning i konkurrens - En modifierad underskotts- och självkostnadsprincip

Kommunal prissättning i konkurrens - En modifierad underskotts- och självkostnadsprincip

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har jur.dr. Tobias Indén undersökt hur de kommunala rättsprinciperna i kommunallagen kan medverka till att snedvrida konkurrensen mellan kommunal och privat näringsverksamhet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kollektiv anslutning av TV/bredband – ett konkurrensproblem?

Kollektiv anslutning av TV/bredband – ett konkurrensproblem?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har fil dr. Thomas Tangerås genomfört en samhällsekonomisk analys av konkurrenseffekter av kollektiv anslutning av fastigheter till kabel-TV eller bredband.

Läs mer och beställ/ladda ner

Open Issues in Public Procurement

Open Issues in Public Procurement

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Professor Giancarlo Spagnolo, Roms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, undersökt vilka åtgärder och metoder som skulle kunna ge effektivare upphandlingar.

Läs mer och beställ/ladda ner

Pilotprojekt Datafångst

Pilotprojekt Datafångst

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har professor Jan- Eric Nilsson, Statens väg och transportforskningsinstitut och professor Mats Bergman, Södertörns högskola genomfört en pilotstudie om insamling av information av genomförda offentliga upphandlingar vid ett urval av myndigheter.

Läs mer och beställ/ladda ner

Karteller och korruption - otillåten påverkan mot offentlig upphandling

Karteller och korruption - otillåten påverkan mot offentlig upphandling

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 I Konkurrensverkets uppdrag ligger bland annat att främja forskning och kunskapsuppbyggnad på konkurrens- och upphandlingsområdet. Våren 2008 kom Konkurrensverket och Brottsförebyggande rådet (Brå) överens om att Brå skulle genomföra projektet ”Karteller och korruption inom offentlig upphandling”.

Läs mer och beställ/ladda ner