Skatter och snedvridning av konkurrensen

Skatter och snedvridning av konkurrensen

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Institutet för näringslivsforskning kartlagt och analyserat det svenska skattesystemets påverkan på konkurrenssituationen inom Sverige och i ett EU-perspektiv. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner

Effektivare offentlig upphandling – problem och åtgärder ur ett rättsekonomiskt perspektiv

Effektivare offentlig upphandling – problem och åtgärder ur ett rättsekonomiskt perspektiv

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 Konkurrensverket har gett professor Eva Edwardsson vid Uppsala universitet i uppdrag att tillsammans med jur.kand. Daniel Moius göra en rättslig analys av kostnadsdrivande faktorer vid offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Ernst & Young kartlagt hur aktörer på TV-marknaden i Sverige betraktar konkurrenssituationen och reglering av marknaden. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner

Presstödet - effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen

Presstödet - effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Marcus Asplund utrett presstödets effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner

Undersökning om konkurrenshinder

Undersökning om konkurrenshinder

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Statistiska centralbyrån undersökt hur nystartade tillväxtföretag ser på konkurrenshinder och konkurrensfrämjande åtgärder. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner