Certifiering, konkurrens och handel

Certifiering, konkurrens och handel

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har fil.mag. Anna Andersson och docent Joakim Gullstrand analyserat frågan om, i vilken grad och till vilken effekt frivilliga märkningssystem utgör handelshinder eller inte. Det är författarna som själva svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

En logisk fälla - relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling

En logisk fälla - relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Anders Lunander, fil. dr vid Örebro universitet, analyserat relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling. Det är författaren som själv svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Företagens förväntningar inför vårdvalssystemets införande

Företagens förväntningar inför vårdvalssystemets införande

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har konsultföretaget Markör AB undersökt företagens förväntningar och farhågor inför de vårdvalssystem som från och med den 1 januari 2010 ska ha införts i samtliga landsting.

Läs mer och beställ/ladda ner

Miljöhänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn i offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrensen på dagligvarumarknaden

Konkurrensen på dagligvarumarknaden

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 Konkurrensverket har gett Copenhagen Economics i uppdrag att med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder beskriva bakomliggande faktorer som påverkar prisnivån i Sverige på livsmedel jämfört med andra länder i Europa. Av särskild vikt är hur priserna påverkas av konkurrensen i detaljistledet.

Läs mer och beställ/ladda ner