A survey of the approaches and methods used to assess the economic effects of a Competition Authority's work

A survey of the approaches and methods used to assess the economic effects of a Competition Authority's work

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 Konkurrensverket har gett professor Stephen Davies vid University of East Anglia, i uppdrag att redovisa för- och nackdelar med olika metoder och angreppssätt för att utvärdera effekterna av konkurrensmyndigheters arbete.

Läs mer och beställ/ladda ner

Inträdeshinder för privata vårdcentraler - erfarenheter från valfrihetsreformen inom primärvård

Inträdeshinder för privata vårdcentraler - erfarenheter från valfrihetsreformen inom primärvård

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011, VALFRIHETSSYSTEM Konkurrensverket har gett ekonomie doktor Karl Lundvall vid Copenhagen Economics i uppdrag att identifiera och analysera hur inträdeshinder för nya aktörer inom primärvården har utvecklats efter införandet av valfrihetsreformen.

Läs mer och beställ/ladda ner

Business Activity and Exclusive Right in the Swedish PSI Act

Business Activity and Exclusive Right in the Swedish PSI Act

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011 Konkurrensverket har gett Björn Lundqvist och Marc de Vries i uppdrag att klargöra begreppen ”affärsverksamhet” och ”exklusiv rätt” i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Medförfattare har varit Emma Linklater och Liisa Rajala Malmgren.

Läs mer och beställ/ladda ner

The Effects of Firm Size and Network Span on Return on Capital in Swedish Electricity Distribution

The Effects of Firm Size and Network Span on Return on Capital in Swedish Electricity Distribution

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011 Konkurrensverket har gett Docent Jon Thor Sturluson, vid Reykjaviks universitet, i uppdrag att utreda och analysera underlag för att bedöma kalkylräntan vid infrastrukturinvesteringar på elmarknaden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling

Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011 På uppdrag av Konkurrensverket har ekonomie dr Karl Lundvall vid Copenhagen Economics, och advokat Kristian Pedersen vid Advokatfirman Delphi, undersökt de problem som vissa upphandlande myndigheter och leverantörer upplever med så kallad strategisk anbudsgivning inom offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner