Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö

Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Professor Charles Edquist har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer.

Läs mer och beställ/ladda ner

Prisspridning på e-handelsmarknader med låga sökkostnader

Prisspridning på e-handelsmarknader med låga sökkostnader

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Professor Niklas Rudholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, tittat närmare på hur prisjämförelsesajterna påverkar prissättningen på internet. Doktorand Charlie Lindgren är medförfattare till uppdragsforskningrapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

När medför en offentlig finansiering en skyldighet att följa LOU

När medför en offentlig finansiering en skyldighet att följa LOU

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Jur. dr Caroline Wehlander har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning belyst de marknadsregler som styr de samverkansformer som finns mellan offentliga myndigheter och externa aktörer och då särskilt utrett i vilka fall en samverkan omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer och beställ/ladda ner

Byta bank, komplettera eller klaga - en studie av rörligheten på den svenska bankmarknaden med speciellt fokus

Byta bank, komplettera eller klaga - en studie av rörligheten på den svenska bankmarknaden med speciellt fokus

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Jeanette Carlsson Hauff har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning belyst kundrörligheten på bankmarknaden utifrån en analys av marknaden och de eventuella hinder för rörlighet som potentiellt kan föreligga.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kan bolånefonder öka konkurrensen på bolånemarknaden?

Kan bolånefonder öka konkurrensen på bolånemarknaden?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Tomas Pousette har på uppdrag av Konkurrensverket analyserat hur konkurrensen och lönsamheten utvecklats på bolånemarknaden de senaste åren samt om bolånefonder kan öka konkurrensen på samma marknad.

Läs mer och beställ/ladda ner