Rådet för forskningsfrågor

Till Konkurrensverket har knutits ett råd, Rådet för forskningsfrågor, med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner och myndigheter.

Rådets uppgift är att stimulera forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet samt tillföra Konkurrensverket sådana resultat från utvecklingen inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verksamheten. Rådet är beredningsorgan vid våra bedömningar av ansökningar om stöd till forskning. Konkurrensverkets generaldirektör är ordförande i rådet.

 • Björn Lundqvist, docent i juridik vid Stockholms universitet
 • Carl Dalhammar, universitetslektor i industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
 • Grith Skovgaard Ølykke, professor i juridik vid Copenhagen Business School
 • Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning
 • Kirsi-Maria Halonen, docent i juridik vid University of Lapland
 • Kristina Nyström, docent i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan
 • Lars Henriksson, professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Magnus Söderberg, docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet
 • Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi vid Umeå universitet
 • Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
 • Karin Lunning, ordförande, tf. generaldirektör, Konkurrensverket 
 • Joakim Wallenklint, sekreterare, funktionsansvarig för forskningsfrågor, Konkurrensverket

Senast uppdaterad: