Rådet för forskningsfrågor

Till Konkurrensverket har knutits ett råd, Rådet för forskningsfrågor, med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner och myndigheter.

Rådets uppgift är att stimulera forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet samt tillföra Konkurrensverket sådana resultat från utvecklingen inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verksamheten. Rådet är beredningsorgan vid våra bedömningar av ansökningar om stöd till forskning. Konkurrensverkets generaldirektör är ordförande i rådet.

 • Björn Lundqvist, docent i juridik vid Stockholms universitet
 • Carl Dalhammar, universitetslektor i industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
 • Lars Henriksson, professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Tobias Indén, docent i juridik vid Umeå universitet
 • Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning
 • Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi vid Umeå universitet
 • Annik Magerholm Fet, professor i miljöstyrning, systemteknik och livscykelanalyser vid Norges Tekniska och Naturvetenskapliga universitet i Trondheim
 • Kristina Nyström, docent i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan
 • Grith Skovgaard Ølykke, professor i juridik vid Copenhagen Business School
 • Magnus Söderberg, docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet
 • Karin Lunning, ordförande, tf. generaldirektör, Konkurrensverket 
 • Joakim Wallenklint, sekreterare, funktionsansvarig för forskningsfrågor, Konkurrensverket

Senast uppdaterad: