Forskningskonferens om offentlig upphandling

Konkurrensverket arrangerar årligen en forskningskonferens i Sverige med fokus på offentlig upphandling.

Syftet med konferensen är att samla hela gemenskapen av upphandlingsforskare som är kopplade till universitet och högskolor, över gränserna för akademisk specialisering likväl som över de gränser som skapas av tillhörigheten till ett lärosäte och till indelningar i juniora respektive seniora forskare. Ambitionen är att skapa kollegiala kontakter mellan forskare verksamma inom olika områden av den offentliga upphandlingen, för att på så sätt kunna lära känna varandra och knyta kontakter, lära om varandras forskning och kunna bistå varandra för att ytterligare lyfta upphandlingsforskningen på våra respektive lärosäten.

Senast uppdaterad: