Analysmöten – forskningsseminarier

Konkurrensverket har en forskningsrelaterad seminarieserie som kallas för "Analysmöten".

Det är fem till tio  analysmöten per år, som syftar till att fördjupa kunskapen inom ett speciellt forskningsfält relaterat till Konkurrensverkets ämnesområden. I de flesta fall är det forskare från universitet, högskolor, forskningsinstitut etc. som presenterar det senaste rönen från sin forskning.

Analysmöten är öppna för medarbetare från Konkurrensverket samt externa åhörare. Konkurrensverket har dessutom ambitionen, vid mån av plats, att bjuda in studenter till dessa möten i syfte att stimulera ett intresse för Konkurrensverkets relaterade frågor.

Senast uppdaterad: