Forskningsseminarium om konkurrensproblem vid standardisering

Fredagen den 12 november arrangerade Konkurrensverket sitt årliga forskningsseminarium, Pros and Cons.

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Fler prisändringstillfällen kan ha positiv inverkan på konkurrensen.

Sju nya forskningsprojekt om konkurrens

Press Hur påverkas priserna efter att en kartell har avslöjats? Den frågan, och ytterligare sex andra, blir nu föremål för forskning. Konkurrensverket har fördelat årets forskningsbidrag för studier som rör konkurrens och offentlig upphandling.

Slopa stödet till lastbilstransporter till och från Gotland

Konkurrensverket anser att stödet till godstransporter med lastbil mellan Gotland och fastlandet snarast ska avvecklas. Det framgår i ett yttrande till regeringen om Tillväxtanalys rapport ”Gotlandstillägget – en otidsenlig reglering?”