Kontinuerlig utvärdering är viktig

Det är viktigt att konkurrensmyndigheterna kontinuerligt utvärderar sina aktiviteter så att rätt åtgärder prioriteras. Det konstaterar professor Steven Davies i en forskningsrapport som han gjort på uppdrag av Konkurrensverket.

Konsumenter kan bli lurade

Press Hur konsumenterna kan skyddas på olika marknader är temat i en ny forskarantologi från Konkurrensverket.

Konkurrensverket stärker organisationen

Press Ellen Hausel Heldahl är ny avdelningschef på avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling vid Konkurrensverket. Arvid Fredenberg är tillförordnad chefsekonom och leder den nyinrättade chefsekonomavdelningen.

Nya ledamöter i råd för forskning och upphandling

Press Konkurrensverkets två rådgivande organ har fått delvis nya ledamöter.