Forskning

Forskning inom det konkurrenspolitiska området, inklusive frågor om upphandling och statsstöd, bidrar till att öka kunskapen om konkurrensens effekter.

Forskning inom det konkurrenspolitiska området, inklusive frågor om upphandling och statsstöd, bidrar till att öka kunskapen om konkurrensens effekter.

Konkurrensverket ska, tillsammans med Rådet för forskningsfrågor, stimulera forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet och medverka till att forskningen utvecklas kvalitativt och kvantitativt. Vi anslår därför medel till bland annat forskningsprojekt, uppdragsforskning och seminarier.

Relaterad information

Vindkraftverk

Sök forskningsbidrag

Konkurrensverket får årligen anslag från regeringen för att stimulera forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet. Om du söker har du möjlighet till finansiering av ditt forskningsprojekt från Konkurrensverket.

Äpplen på bok

Pågående/avslutade forskningsprojekt

Sedan Konkurrensverket började finansiera forskning om konkurrens- och upphandlingsfrågor har ett hundratal projekt beviljats anslag.

Student i ett bibliotek fullt med böcker

Uppsatstävling

Konkurrensverkets uppsatstävling är till för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på C-, D- och masternivå.

Nyheter - forskning