Instans:Förvaltningsrätt
Domstol:Förvaltningsrätten i Stockholm
Målnummer:20882-13
Ärendemening:Offentlig upphandling
Beslutsdatum:2014-03-31
Leverantör/Sökande:OneMed Sverige AB
UM/UE:SKL Kommentus Inköpscentral AB
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Tillbaka till träfflistan