Beslut och diarium

Antal träffar 8  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
658/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration: försäljning av friluftsartiklar 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-12-11 Egmont Holding AB
653/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-12-07 Får inte visas i e-diariet
651/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - försäljning av verktyg och förnödenheter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-12-07 Ahlsell Sverige AB
647/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - vård och omsorg 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-12-05 Brado AB
646/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-12-05  
614/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - elinstallationer 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-11-22 Instalco Sverige AB
583/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - elteknik 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-11-16 VINCI Energies Nordic Aktiebolag
582/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - elteknik 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-11-16 VINCI Energies S.A.
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare