Beslut och diarium

Antal träffar 9  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
567/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-10-15 Beijer Byggmaterial AB
556/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - kommersiella fastigheter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-10-05 Dagon Sverige AB / Klövern AB
555/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - energiverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-10-05 Kraftringen Energi AB (publ)
554/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - kontorskaffeprodukter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-10-05 JDE International B.V.
546/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - grossistförsäljning personbilar 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-10-02 US Car Import Sweden AB
537/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - försäljning av produkter för jakt samt skötsel av skog och grönyt 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-09-24 Verdane Edda AB
536/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - transmissionsnät för gas 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-09-21 FS Gas Transport AB
425/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bevakningstjänster och säkerhetssystem 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-07-12 NOKAS AS
216/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-03-28 Får inte visas i e-diariet
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare