Beslut och diarium

Antal träffar 7  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
441/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - grossistförsäljning av förbrukningsvaror 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-08-21 OptiGroup AB
436/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - entreprenad- och servicetjänster inom elkraft och offentlig belys 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-08-17 Kraftringen Service AB
434/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-08-14 Får inte visas i e-diariet
413/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-07-11  
393/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - mejeriverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-30 Arla Foods AB
383/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - distribution av VA-material 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-29 Ahlsell Sverige AB ("Ahlsell")
374/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-06-27  
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare