Beslut och diarium

Antal träffar 8  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
370/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-06-19 Får inte visas i e-diariet
369/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - kommunikations-, design- och tekniska tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-06-19 Startfase 916 AS
366/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - redovisningstjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-06-18 IK Investment Partners S.àr.l. genom Oriac BC AB
361/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-06-18 Får inte visas i e-diariet
360/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - busstransporter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-06-15 Nobina AB (publ)
350/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - livsmedelsgrossistverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-06-11 Gustum Group AB
346/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration- entreprenadtjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-06-07 Bellman Group AB
216/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-03-28 Får inte visas i e-diariet
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare