Beslut och diarium

Antal träffar 17  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
689/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-12-18 Får inte visas i e-diariet
688/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-12-18 Får inte visas i e-diariet
687/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-18 FAM AB
686/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-18 Stora Enso AB
683/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - transport- och maskinförmedling samt försäljning av krossprodukte 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-14 Bellman Group AB
678/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - skogsbruk 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-13 BillerudKorsnäs Skog och Industri Aktiebolag
677/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - produktion av liveunderhållning 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-12 StandbyCO V ApS
674/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - företagshälsovård 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-12 Norvestor VII L.P, genom Athomstart Invest 304 AS
667/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - Primärvård 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-07 Albertina Aktiebolag
662/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - medicinsk radiologi 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-06 Unilabs Diagnostics AB
661/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - varumärken för ost 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-05 Arla Foods AB
656/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-12-04  
646/2018 Pågående   Förhandsanmälan av företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-28  
640/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-26  
639/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-23 Får inte visas i e-diariet
629/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-19 Får inte visas i e-diariet
619/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-13 Får inte visas i e-diariet
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare