Beslut och diarium

Antal träffar 8  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
748/2019 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2019-12-05 Får inte visas i e-diariet
739/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - förmedling av IT-konsulter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-12-03 ProData Consult A/S
733/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - vägassistans 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-11-29 If Skadeförsäkring Holding AB (publ)
732/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - byggtjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-11-29 Aktiebolalaget Grundstenen (under ändring till I Grevens tid AB)
727/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tekniktjänster inom kommunikation, energi och IT 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-11-27 OC Industrier AS
698/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - digitala parkeringstjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-11-12 EasyPark AB
596/2019 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2019-10-01  
661/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - varumärken för ost 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-05 Arla Foods AB
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare