Beslut och diarium

Antal träffar 4  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
128/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bankverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-02-19 Får inte visas i e-diariet
127/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bilförsäljning 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-02-16 EM-Bilar i Eskilstuna AB
124/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-02-14  
113/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - linjebusstrafik 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-02-09 A Björks AB
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare