Beslut och diarium

Antal träffar 2  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
417/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-07-09 AX V INV3 Holding AB
399/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - sågverk 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-07-01 Vida AB
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare