Beslut och diarium

Antal träffar 7  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
233/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-04-26  
209/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bilhandel och verkstadstjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-04-11 I.A. Hedin Bil AB
205/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - Bilhandel och verkstadstjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-04-10 Bavaria Sverige Holding AB
204/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - Byggmaterialhandel 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-04-07 Derome Byggvaror & Träteknik AB
196/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-04-04 Menigo Foodservice AB
181/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - försäljning av växter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-03-29 Plantagen Sverige AB
128/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-03-06  
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare