Beslut och diarium

Antal träffar 13  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
381/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-28 Off The Shelf 10071 AB (u.n.ä.t. Blomstergruppen i Sverige AB)
376/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - IT-tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-28 NN Group Holding AS (tidigare Athomstart Invest 186 AS)
375/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - hemtjänstverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-27 Attendo Sverige AB
374/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-06-27  
362/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - Bostadsfastigheter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-21 Willhem Helsingborg Holding AB
359/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-06-20  
353/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - betalnings- och finansieringslösningar 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-16 Swedbank AB (publ)
349/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-06-14  
345/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - datakommunikationstjänster, internetaccess och telefonitjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-13 Goldcup 14879 AB (under namnändring till DGC One Holding AB)
344/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - distribution av kosttillskott, OTC-läkemedel, sportnutrition och 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-13 Midsona AB ("Midsona")
340/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-06-09  
336/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bilförsäljning, verkstadstjänster m.m. 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-06-07 Finnvedens Bil AB
128/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-03-06  
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare