Beslut och diarium

Antal träffar 9  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
397/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration- Tillverkning av litiumjonbatteri och batterisystem 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-06-10 The Goldmans Sachs Group, Inc.
391/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - kommersiella fastigheter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-06-04 The Blackstone Group L.P. genom Goldcup 18688 AB (u.ä.t Onyx Sweden Bidco AB)
375/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - gasol 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-05-28 Primagaz Sverige AB
374/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - handel med metaller 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-05-27 Alumeco Sverige AB
362/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tillhandahållande av säkra lösningar för verksamhetskritisk infra 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-05-22 E.ON Sverige AB
346/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - maskinuthyrning inom bygg och anläggning 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-05-13 Ramirent PLC
344/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - dagligvaruhandel 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-05-10 Coop Butiker & Stormarknader AB
661/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - varumärken för ost 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-05 Arla Foods AB
619/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-13 Får inte visas i e-diariet
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare