Beslut och diarium

Antal träffar 8  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
169/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-02-21 Tidnings AB Marieberg
160/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - husbyggnadsverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-02-19 SEHED Bygg AB
157/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - internetförsäljning av dagligvaror 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-02-14 Kinnevik Online AB
133/2019 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2019-02-12  
132/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - grossistverksamhet inom fisk och skaldjur 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-02-12 Odelav 17 AB
661/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - varumärken för ost 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-05 Arla Foods AB
646/2018 Pågående   Förhandsanmälan av företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-28  
619/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-13 Får inte visas i e-diariet
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare