Beslut och diarium

Antal träffar 6  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
253/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-04-16 Får inte visas i e-diariet
245/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - fastigheter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-04-12 HomeStar InvestCo AB
244/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-04-11 Får inte visas i e-diariet
239/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - försäljning av stenkrossutrustning 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-04-10 Metso Sweden AB
216/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-03-28 Får inte visas i e-diariet
209/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-03-26 Input Interiör AB
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare