Beslut och diarium

Antal träffar 7  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
493/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - detaljistförsäljning av kläder 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-08-13 Mellby Gård AB
483/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bussverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-07-29 Transdev Sverige AB
457/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - läkemedel och hälsoprodukter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-07-04 Karo Pharma AB
435/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tekniska produktionstjänster och tv-studior 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-06-25 NEP Sweden AB
374/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - handel med metaller 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-05-27 Alumeco Sverige AB
661/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - varumärken för ost 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-05 Arla Foods AB
619/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-13 Får inte visas i e-diariet
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare