Beslut och diarium

Antal träffar 7  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
616/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - försäljning av skönhetsprodukter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-10-14 AE4 2017 Sweden AB (publ)
603/2019 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2019-10-07  
601/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - branschen för fastighetsförvaltning 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-10-04 HomeStar InvestCo AB
596/2019 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2019-10-01  
593/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - IT-tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-09-30 Tieto Oyj
435/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tekniska produktionstjänster och uthyrning av tv-studior 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-06-25 NEP Sweden AB
661/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - varumärken för ost 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-05 Arla Foods AB
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare