Beslut och diarium

Antal träffar 4  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
129/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - husbyggnation av enfamiljshus 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-03-06 Svenska HusCompaniet AB
128/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-03-06  
127/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - byggprojekt för bostäder och lokaler 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-03-06 MKB Fastighets AB
122/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tillverkning och grossistförsäljning av lösviktskonfektyr och nat 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-03-01 Cloetta AB (publ)
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare