Beslut och diarium

Antal träffar 3  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
110/2017 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2017-02-22  
106/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - byggverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-02-15 SEHED Byggmästargruppen AB
97/2017 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - uthyrning av byggmaskiner m.m. 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2017-02-13 Goldcup 13903 AB (u.ä.t. Libor Holding AB)
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare