Beslut och diarium

Antal träffar 8  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
292/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bageriingredienser 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-04-16 Orkla Food Ingredients AS
289/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - IT-tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-04-15 Xllnc Nordic AB
288/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - brandskyddssystem 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-04-12 IK Investment Partners S.ā r.l genom Goldcup 18402 AB (under namnändring till BST Group AB)
268/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - handel med byggvaror 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-04-05 K-rauta AB
176/2019 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2019-02-25  
661/2018 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - varumärken för ost 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2018-12-05 Arla Foods AB
646/2018 Pågående   Förhandsanmälan av företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-28  
619/2018 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2018-11-13 Får inte visas i e-diariet
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare