Beslut och diarium

Antal träffar 12  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
212/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - flygtrafiktjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-03-24 Luftfartsverket (LFV)
210/2020 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2020-03-23  
205/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-03-19 Stadsrum Fastigheter AB
201/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - fastighetsförvaltning 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-03-17 Hevregalden AS
197/2020 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2020-03-16 Får inte visas i e-diariet
172/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - e-handel inom sport och mode 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-03-03 Footway Group AB
170/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - transport och logistiktjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-03-03 Kyl- o. Frysexpressen Mälardalen AB
166/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tidnings- och annonsmarknaden 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-03-02 Mittmedia AB
27/2020 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration - tekniska drift-, underhålls- och supporttjänster för flyg 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2020-01-15 Får inte visas i e-diariet
7/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tillhandahållande av flytande naturgas och biogas 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-01-08 Gasum Oy
698/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - digitala parkeringstjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-11-12 EasyPark AB
596/2019 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2019-10-01  
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare