Beslut och diarium

Antal träffar 11  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
135/2020 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2020-02-18 Får inte visas i e-diariet
104/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - speditionstjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-02-06 Bolloré Logistic Company
102/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - IT-drifttjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-02-06 Candidator DGC Management AB
97/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - färjetransporter samt speditions- och logistiktjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-01-31 Stena Logistics Holding AB
85/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - betongelement 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-01-28 Nordic Precast Group AB
84/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - vårdtjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-01-27 Aleris Healthcare AB
81/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - verktyg och förnödenheter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-01-27 Nordstjernan AB
27/2020 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2020-01-15 Får inte visas i e-diariet
7/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tillhandahållande av flytande naturgas och biogas 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-01-08 Gasum Oy
698/2019 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - digitala parkeringstjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2019-11-12 EasyPark AB
596/2019 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2019-10-01  
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare