BESLUT

2007-06-29

Dnr 311/2007

 

 

 

 

 

 

 

  

Anmälande företag

  1. Stampen AB, org.nr 556308-4630, 405 02 GÖTEBORG
  1. Mediaintressenter PLMS AB, org.nr 556588-3708, c/o Stampen AB,
    405 02 GÖTEBORG
  1. VTAB Intressenter AB, org.nr 556685-4229, c/o Stampen AB,
    405 02 GÖTEBORG
  1. Lidköpingspress AB, org.nr 556311-9469, 531 81 LIDKÖPING

Ombud för 1-4: advokaten Tommy Pettersson och jur. kand. Andreas Blomquist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Box 1711, 111 87 STOCKHOLM

Saken

Anmälan enligt 37 § första stycket konkurrenslagen (1993:20) om företags­koncentration; dagstidnings- och tryckeriverksamhet samt lokalradio

_____________________________

Stampen AB, Mediaintressenter PLMS AB, VTAB Intressenter AB och Lidköpingspress AB har anmält tre företagskoncentrationer som enligt ett mellan de anmälande parterna och ytterligare fyra intressenter ingånget samverkans- och ramavtal är villkorade av varandra på ett sådant sätt att de konkurrensrättsligt bör bedömas tillsammans. De anmälda koncentrationerna innebär

-          att Mediaintressenter PLMS AB, genom det nybildade företaget Goldcup D 2850 AB, org.nr 556729-0191, under namnändring till Liberala Tidningar i Mälardalen AB, förvärvar ensam kontroll över LT Liberala Tidningar AB, org.nr 556503-8436,

-          att VTAB Intressenter AB förvärvar ensam kontroll över NAtryck AB, org.nr 556320-2216, och

-          att Stampen AB och Lidköpingspress AB genom det nybildade holding­bolaget Starta Eget Boxen 8833 AB, org.nr 556726-8577, under namn­ändring till Mediabolaget i Västsverige AB, förvärvar gemensam kontroll över Mediabolaget i Halland AB, org.nr 556119-7624, Hallands Nyheter AB, org.nr 556067-6404, samt Bohusläningen Intressenter AB, org.nr 556314-1620, som i sin tur kontrollerar Tvåstads Tidnings AB, org.nr 556220-4130.

Mediaintressenter PLMS AB och VTAB Intressenter AB kontrolleras av
Stampen AB. Anmälan var fullständig den 19 juni 2007.

Konkurrensverket beslutar att lämna koncentrationerna utan åtgärd.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Gunnel Schön. Föredragande har varit konkurrenssakkunniga Christina Szatek.

Gunnel Schön
                                                                  Christina Szatek

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.